Architektúra verejnej správy Slovenskej republiky

Vitajte na stránkach Architektúry verejnej správy. Tieto stránky spravuje Oddelenie biznis a aplikačnej architektúry Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Aktuality

Dňa 02.11.2022 boli zverejnené prvé pohľady na architektúru verejnej správy, ktoré sú dostupné na podstránke: Pohľady na architektúru. Obsah tejto podstránky sa bude postupne rozširovať a v zverejňovaní zdieľateľných informácii budeme pokračovať.

Dňa 29.10.2022 prebehla migrácia serverovej časti architektonického repozitáru. Serverová časť, platforma Horizzon, sa odteraz nachádza na adrese https://avssr.horizzon.cloud/. Stará adresa https://eaws.vicepremier.gov.sk/ je už nedostupná, nakoľko bola pôvodná serverová časť po migrácii vypnutá. Ukážka funkcionality platformy Horizzon je k dispozícii na odkaze: Školenia – Architektúra verejnej správy.

Dňa 10.10.2022 bol zverejnený záznam stretnutia, ktorého účelom bolo predstavenie funkcionality Horizzon – architektonického repozitáru VS SR, na webovom sídle architektúry, v časti Školenia.

Webové sídlo architektúry verejnej správy, ktoré zoskupuje všetky relevantné podklady a materiály o architektúre verejnej správy bolo oficiálne spustené dňa 01.10.2022.


Dôležité odkazy


Sekcia

V tejto časti nájdete odkazy na dôležité podstránky tohto webového sídla týkajúce sa architektúry verejnej správy.

Architektonický rámec

Predstavuje sadu nástrojov, metód, podkladov a štruktúr pre vývoj akejkoľvek architektúry verejnej správy. Tento nosný dokument architektúry verejnej správy pravidelne aktualizuje a spravuje orgán vedenia.

Slovník pojmov

Predstavuje jeden zo základných komponentov Architektonického rámca verejnej správy Slovenskej republiky. Jeho účelom je zjednotenie terminológie naprieč architektúrou verejnej správy.

Školenia

Orgán vedenia poskytuje sadu niekoľkých školení, ktorých cieľom je zabezpečiť zvýšenie úrovne zrelosti jednotlivých architektúr verejnej správy. Tieto školenia sú bezplatné pre zamestnancov verejnej správy Slovenskej republiky.

Štatistiky

Sekcia štatistiky ponúka prehľad rôznych skúmaných ukazovateľov v jednotlivých architektúrach verejnej správy.


Vedenie

Vedúci oddelenia biznis a aplikačnej architektúry
Enterprise architektúra je ako skladačka, kým chýbajú niektoré bloky, celok nebude nikdy funkčný.

Architektonický repozitár

Repozitár pre architektonické materiály predstavuje jeden zo základných komponentov Architektonického rámca verejnej správy Slovenskej republiky.

Webový portál architektonického repozitáru