Architektúra verejnej správy Slovenskej republiky

Vitajte na stránkach Architektúry verejnej správy. Tieto stránky spravuje Oddelenie biznis, aplikačnej a technologickej architektúry Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Aktuality

Dňa 02.11.2023 bol zverejnený zápis zo stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 20.10.2023. Cieľom je vytvoriť riešenie, ktoré pozostáva zo SOC, SIEM a ďalších riešení, ktoré môžu použiť aj ostatné Orgány riadenia. Aktuálne funguje 1 SOC tím, aktuálne funguje prevádzka 24×7 SOC v NASES sa rozširuje – budú sa zbierať dáta a incidenty…

Od dňa 19.10.2023 prebieha individuálna aktualizácia architektonického repozitára (aplikácia Eneterprise Studio), ktorú si zabezpečuje každý používateľ samostatne. Od tohto dňa už nie je povolené pracovať s verziou Enterprise Studio inou ako je nová verzia po aktualizácii. Nová verzia po aktualizácii je: Enterprise Studio v4 (release 31.07.2023). Ak máte otázky v súvislosti s aktualizáciou, kontaktujte správcu…

Dňa 14.04.2023 bol zverejnený video záznam zo školenia modelovacieho jazyku Archimate pre čitateľov. Tento video záznam nie je verejne dostupný. Prístup bude dočasne poskytnutý záujemcom z verejnej správy na požiadanie. Požiadať o prístup môžu emailom na adresu sprava_EA@mirri.gov.sk.

Dňa 04.04.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 28.03.2023. Zápis zo stretnutia ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD Stretnutie Architecture Review Board Dátum stretnutia 28.3.2023 Miesto stretnutia MS Teams Vypracoval Anton Svetlošák ÚČASTNÍCI Prítomní: anton.svetlosak@mirri.gov.sk vladimir.kovac@mirri.gov.sk peter.stavny@slovenskoit.sk viliam.tokarcik@slovenskoit.sk peter.zovak@nases.gov.sk stefan.szilva@nases.gov.sk Program stretnutia : Agenda stretnutia: Závery a úlohy ZÁPIS Z PRIEBEHU…


Dôležité odkazy


Sekcia

V tejto časti nájdete odkazy na dôležité podstránky tohto webového sídla týkajúce sa architektúry verejnej správy.

Architektonický rámec

Predstavuje sadu nástrojov, metód, podkladov a štruktúr pre vývoj akejkoľvek architektúry verejnej správy. Tento nosný dokument architektúry verejnej správy pravidelne aktualizuje a spravuje orgán vedenia.

Slovník pojmov

Predstavuje jeden zo základných komponentov Architektonického rámca verejnej správy Slovenskej republiky. Jeho účelom je zjednotenie terminológie naprieč architektúrou verejnej správy.

Školenia

Orgán vedenia poskytuje sadu niekoľkých školení, ktorých cieľom je zabezpečiť zvýšenie úrovne zrelosti jednotlivých architektúr verejnej správy. Tieto školenia sú bezplatné pre zamestnancov verejnej správy Slovenskej republiky.

Štatistiky

Sekcia štatistiky ponúka prehľad rôznych skúmaných ukazovateľov v jednotlivých architektúrach verejnej správy.


Vedenie

Vedúci oddelenia biznis a aplikačnej architektúry
Enterprise architektúra je ako skladačka, kým chýbajú niektoré bloky, celok nebude nikdy funkčný.

Architektonický repozitár

Repozitár pre architektonické materiály predstavuje jeden zo základných komponentov Architektonického rámca verejnej správy Slovenskej republiky.

Webový portál architektonického repozitáru