Architektúra verejnej správy Slovenskej republiky

Vitajte na stránkach Architektúry verejnej správy. Tieto stránky spravuje Oddelenie biznis a aplikačnej architektúry Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Aktuality

Dňa 13.03.2023 boli zverejnené termíny na obe úrovne školení modelovacieho jazyku ArchiMate (Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre čitateľov a Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre architektov)

Dňa 03.02.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 31.01.2023. Zápis zo stretnutia ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD Stretnutie Architecture Review Board Dátum stretnutia 31.01.2023 Miesto stretnutia MS Teams Vypracoval Anton Svetlošák ÚČASTNÍCI Prítomní: anton.svetlosak@mirri.gov.sk vladimir.kovac@mirri.gov.sk marian.nagy@mirri.gov.sk radovan.kulin@slovenskoit.sk viliam.tokarcik@slovenskoit.sk peter.zovak@nases.gov.sk martin.sulik@nases.gov.sk peter.harvanik@nases.gov.sk stefan.szilva@nases.gov.sk Program stretnutia : Agenda stretnutia: Prihlasovanie…

Dňa 03.02.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 17.01.2023. Zápis zo stretnutia ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD Stretnutie Architecture Review Board Dátum stretnutia 17.01.2023 Miesto stretnutia MS Teams Vypracoval Anton Svetlošák ÚČASTNÍCI Prítomní: anton.svetlosak@mirri.gov.sk vladimir.kovac@mirri.gov.sk marian.nagy@mirri.gov.sk jozef.melichercik@mirri.gov.sk Miroslav.liska@mirri.gov.sk Daniel.mikulka@mirri.gov.sk matej.kucera@mirri.gov.sk peter.stavny@slovenskoit.sk radovan.kulin@slovenskoit.sk viliam.tokarcik@slovenskoit.sk peter.zovak@nases.gov.sk Program stretnutia : Agenda…

Dňa 17.01.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 10.01.2023. Zápis zo stretnutia ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD Stretnutie Architecture Review Board Dátum stretnutia 10.01.2023 Miesto stretnutia MS Teams Vypracoval Anton Svetlošák ÚČASTNÍCI Prítomní: anton.svetlosak@mirri.gov.sk vladimir.kovac@mirri.gov.sk marian.nagy@mirri.gov.sk Miroslav.liska@mirri.gov.sk Daniel.mikulka@mirri.gov.sk Viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk peter.stavny@slovenskoit.sk radovan.kulin@slovenskoit.sk viliam.tokarcik@slovenskoit.sk peter.zovak@nases.gov.sk stefan.szilva@nases.gov.sk lenka.mitakova@nases.gov.sk Program stretnutia :…


Dôležité odkazy


Sekcia

V tejto časti nájdete odkazy na dôležité podstránky tohto webového sídla týkajúce sa architektúry verejnej správy.

Architektonický rámec

Predstavuje sadu nástrojov, metód, podkladov a štruktúr pre vývoj akejkoľvek architektúry verejnej správy. Tento nosný dokument architektúry verejnej správy pravidelne aktualizuje a spravuje orgán vedenia.

Slovník pojmov

Predstavuje jeden zo základných komponentov Architektonického rámca verejnej správy Slovenskej republiky. Jeho účelom je zjednotenie terminológie naprieč architektúrou verejnej správy.

Školenia

Orgán vedenia poskytuje sadu niekoľkých školení, ktorých cieľom je zabezpečiť zvýšenie úrovne zrelosti jednotlivých architektúr verejnej správy. Tieto školenia sú bezplatné pre zamestnancov verejnej správy Slovenskej republiky.

Štatistiky

Sekcia štatistiky ponúka prehľad rôznych skúmaných ukazovateľov v jednotlivých architektúrach verejnej správy.


Vedenie

Vedúci oddelenia biznis a aplikačnej architektúry
Enterprise architektúra je ako skladačka, kým chýbajú niektoré bloky, celok nebude nikdy funkčný.

Architektonický repozitár

Repozitár pre architektonické materiály predstavuje jeden zo základných komponentov Architektonického rámca verejnej správy Slovenskej republiky.

Webový portál architektonického repozitáru