Aktualita

ARB zápis 17.01.2023

Aktualizované 3 februára, 2023

Obsah

Dňa 03.02.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 17.01.2023.


Zápis zo stretnutia

ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD

Stretnutie

Architecture Review Board

Dátum stretnutia

17.01.2023

Miesto stretnutia

MS Teams

Vypracoval

Anton Svetlošák

 1. ÚČASTNÍCI

Prítomní:

anton.svetlosak@mirri.gov.sk

vladimir.kovac@mirri.gov.sk

marian.nagy@mirri.gov.sk

jozef.melichercik@mirri.gov.sk

Miroslav.liska@mirri.gov.sk

Daniel.mikulka@mirri.gov.sk

matej.kucera@mirri.gov.sk

peter.stavny@slovenskoit.sk

radovan.kulin@slovenskoit.sk

viliam.tokarcik@slovenskoit.sk

peter.zovak@nases.gov.sk

Program stretnutia :

 1. Agenda stretnutia:
  • Pripomenúť školenie Archimate organizované MIRRI
  • OPZ Transformačné a validačné API pre opendata
  • Licencie mUPVS
  • Prihlásenie po kliknutí na notifikáciu

     2. Závery a úlohy

ZÁPIS Z PRIEBEHU STRETNUTIA

P. č.

Typ

Zápis

 1. Zápis zo stretnutia
1.1

I

Pripomenúť školenie – Archimate školenie pre SKIT bude prebiehať 25.1.2023. Pred školením je potrebné splniť prerekvizity

1.2

I

OPZ Transformačné a validačné API pre opendata

Trošku vedľajšie aktivita. Nie je to core projektu.

V rámci CIPu sa robia transformácie a validácie. Je potrebné rozhodnúť či sa jedná o duplicitu. Transformácie a validácie nie sú priamo v katalógu, ale je to separátny modul, je to ETL. Pracuje sa hlavne s RDF, je ich možné validovať cez linkedpipes. Pre Open Data je to transformácia pre publikačné minimum. V prípade validácie hovoríme už o dátach.

Výsledkom je vytvoriť transformačné API.

Z CIP by sme mohli použiť anonyminizáciu dát.

OVM by mohlo poskytovať CSV a týmto nástrojom by sa na centrálnej úrovni vytváralo RDF. To isté aj validáciu. Tieto služby by mali byť vystavené na CAMP.

Miro Líška pošle OPZ a schému nasadenia (súčasť Open Data).

1.3

I

Licencie mUPVS

Na stretnutí sme prešli zoznam licencií MUPVS. Niektoré licencie nie sú uzavreté, ale ich výber dáva zmysel a je zhodný s licenciami, ktoré sme definovali ako preferované už v minulosti. Je otázna nutnosť použitia produktu Loki v prípade, že sa použije ELK.

Licencie, ktoré nemáme v evidencií medzi preferovanými technológiami:

 • IBM MQ – pridáme do zoznamu preferovaných
 • Grafana – pridáme do zoznamu preferovaných
 • Jaeger – pridáme do zoznamu preferovaných
 • Firebase- pridáme do zoznamu preferovaných
 • ADOBE FORMS – pridáme do zoznamu preferovaných
 • SwaggerHub – pridáme do zoznamu preferovaných
 • Hotjar Observe – pridáme do zoznamu preferovaných

Záver: žiadne zásadné pripomienky

1.4

I

Prihlásenie po kliknutí na notifikáciu – koeexistencia websso aj jwt je možná.

Problém je ak flow je iniciovaný v mobilnej aplikácií.

NASES dá naceniť aj potrebné zmeny GT.

MUPVS používa JWT aj WebSSO, takže tento problém sa netýka MUPVS.

1.5    

       2.Otvorené otázky a riziká

2.1

O

Je vhodné pre modul transformácie a validácie v Open Data použiť nejaký existujúci systém/modul.

2.2

O

 

2.3

O

 

        3. Úlohy

Zodpovedný

Termín

Stav

3.1

U

SKIT skontroluje potrebné prerekvizity pred školením (inštalácia nástroja BizzDesign a podobne)

Peter Stavný

23.1.2023

 

3.2

U

Poslať OPZ pre modul validácie a transformácie pre OpenData

Miroslav Líška

20.1.2023

 

3.3

U

       

       4. Závery

4.1

Z

 

4.2

Z

 

4.3

Z

 

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka, S – schvaľovanie

Stav Úlohy: nová, splnená, prebieha, zrušená, budúca (identifikovaná naviazaná na splnenie niektorej ešte neukončenej úlohy, termín a zodpovednosti budú stanovené následne)

Prílohy k zápisu : žiadne

Aktualizované 3 februára, 2023

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.