Aktualita

ARB zápis 21.03.2023

Aktualizované 4 apríla, 2023

Obsah

Dňa 04.04.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 21.03.2023.


Zápis zo stretnutia

ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD

Stretnutie

Architecture Review Board

Dátum stretnutia

21.03.2023

Miesto stretnutia

MS Teams

Vypracoval

Anton Svetlošák

  1. ÚČASTNÍCI

Prítomní:

anton.svetlosak@mirri.gov.sk

vladimir.kovac@mirri.gov.sk

Miroslav.liska@mirri.gov.sk

peter.stavny@slovenskoit.sk

radovan.kulin@slovenskoit.sk

viliam.tokarcik@slovenskoit.sk

peter.zovak@nases.gov.sk

stefan.szilva@nases.gov.sk

lenka.mitakova@nases.gov.sk

Program stretnutia :

  1. Agenda stretnutia:
  2. Závery a úlohy

ZÁPIS Z PRIEBEHU STRETNUTIA

P. č.

Typ

Zápis

  1. Zápis zo stretnutia
1.1

I

OD – hotové riešenie NKOD. Aktualizovaná projektová dokumentácia sa nachádza na confluence.

GovGIT – pôjde sa UK cestou. Ideálne cloudová služba napr. Github alebo Gitlab. Pripravuje sa tvorba metodiky pre odovzdávanie zdrojových kódov (vrátane nasadenia) a pre bezpečnú analýzu – za účelom publikovania zdrojových kódov.

MIRRI plánuje zverejniť aj zdrojové kódy SvM. SvM obsahuje aj libky a BE servisy. Dokopy okolo 20 balíčkov.

Obstarávanie pre web portál bolo zrušené. Časť sa naprogramuje internými kapacitami a zvyšok sa obstará. Je vhodné overiť možnosti na použitie vznikajúcich PaaS služieb pre CMS.

Aktuálne data sety sa ešte stále budú publikovať na data.gov.sk

1.2

I

 
1.3

I

 

     2. Otvorené otázky a riziká

2.1

O

 

2.2

O

 

2.3

O

 

    3. Úlohy

Zodpovedný

Termín

Stav

3.1

U

Overiť možnosti na použitie vznikajúcich PaaS služieb pre CMS na projekte Open Data 2.0

Miroslav Líška

29.4.2023

Otvorená

3.2

U

       

3.3

U

       

     4. Závery

4.1

Z

 

4.2

Z

 

4.3

Z

 

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka, S – schvaľovanie

Stav Úlohy: nová, splnená, prebieha, zrušená, budúca (identifikovaná naviazaná na splnenie niektorej ešte neukončenej úlohy, termín a zodpovednosti budú stanovené následne)

Prílohy k zápisu : žiadne

Aktualizované 4 apríla, 2023

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.