Architektonický rámec verejnej správy SR

Pripravujeme. Podstránka je rozpracovaná…

NKIVS – Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

POO – Plán obnovy a odolnosti

EIRA – European Interoperability Reference Architecture

Strategické princípy, ciele a motivátory architektúry verejnej správy