Architektonický rámec verejnej správy SR

Pracovná verzia dokumentu Architektonický rámec VS SR, ver. 0.06 z 31.10.2022.

Dokument je pripravovaný v pracovnej skupine pre strategické priority Strategická architektúra. V prípade, že máte záujem dokument pripomienkovať, kontaktujte zástupcu vašej organizácie v pracovnej skupine Strategická architektúra, ktorý má prístup k verzii dokumentu sprístupneného na pripomienkovanie. Prípadne kontaktuje sprava_EA@mirri.gov.sk.

NKIVS – Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

POO – Plán obnovy a odolnosti

EIRA – European Interoperability Reference Architecture

Strategické princípy, ciele a motivátory architektúry verejnej správy