Kategória: ARB

Dňa 04.04.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 28.03.2023. Zápis zo stretnutia ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD Stretnutie Architecture Review Board Dátum stretnutia 28.3.2023 Miesto stretnutia MS Teams Vypracoval Anton Svetlošák ÚČASTNÍCI Prítomní: anton.svetlosak@mirri.gov.sk vladimir.kovac@mirri.gov.sk peter.stavny@slovenskoit.sk viliam.tokarcik@slovenskoit.sk peter.zovak@nases.gov.sk stefan.szilva@nases.gov.sk Program stretnutia : Agenda stretnutia: Závery a úlohy ZÁPIS Z PRIEBEHU...

Dňa 04.04.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 21.03.2023. Zápis zo stretnutia ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD Stretnutie Architecture Review Board Dátum stretnutia 21.03.2023 Miesto stretnutia MS Teams Vypracoval Anton Svetlošák ÚČASTNÍCI Prítomní: anton.svetlosak@mirri.gov.sk vladimir.kovac@mirri.gov.sk Miroslav.liska@mirri.gov.sk peter.stavny@slovenskoit.sk radovan.kulin@slovenskoit.sk viliam.tokarcik@slovenskoit.sk peter.zovak@nases.gov.sk stefan.szilva@nases.gov.sk lenka.mitakova@nases.gov.sk Program stretnutia : Agenda stretnutia: Závery...

Dňa 04.04.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 21.02.2023. Zápis zo stretnutia ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD Stretnutie Architecture Review Board Dátum stretnutia 21.02.2023 Miesto stretnutia MS Teams Vypracoval Anton Svetlošák ÚČASTNÍCI Prítomní: anton.svetlosak@mirri.gov.sk vladimir.kovac@mirri.gov.sk marian.nagy@mirri.gov.sk Miroslav.liska@mirri.gov.sk Daniel.mikulka@mirri.gov.sk Viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk peter.stavny@slovenskoit.sk radovan.kulin@slovenskoit.sk viliam.tokarcik@slovenskoit.sk peter.zovak@nases.gov.sk stefan.szilva@nases.gov.sk lenka.mitakova@nases.gov.sk Program stretnutia :...

Dňa 03.02.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 31.01.2023. Zápis zo stretnutia ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD Stretnutie Architecture Review Board Dátum stretnutia 31.01.2023 Miesto stretnutia MS Teams Vypracoval Anton Svetlošák ÚČASTNÍCI Prítomní: anton.svetlosak@mirri.gov.sk vladimir.kovac@mirri.gov.sk marian.nagy@mirri.gov.sk radovan.kulin@slovenskoit.sk viliam.tokarcik@slovenskoit.sk peter.zovak@nases.gov.sk martin.sulik@nases.gov.sk peter.harvanik@nases.gov.sk stefan.szilva@nases.gov.sk Program stretnutia : Agenda stretnutia: Prihlasovanie...

Dňa 03.02.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 17.01.2023. Zápis zo stretnutia ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD Stretnutie Architecture Review Board Dátum stretnutia 17.01.2023 Miesto stretnutia MS Teams Vypracoval Anton Svetlošák ÚČASTNÍCI Prítomní: anton.svetlosak@mirri.gov.sk vladimir.kovac@mirri.gov.sk marian.nagy@mirri.gov.sk jozef.melichercik@mirri.gov.sk Miroslav.liska@mirri.gov.sk Daniel.mikulka@mirri.gov.sk matej.kucera@mirri.gov.sk peter.stavny@slovenskoit.sk radovan.kulin@slovenskoit.sk viliam.tokarcik@slovenskoit.sk peter.zovak@nases.gov.sk Program stretnutia : Agenda...

Dňa 17.01.2023 bol zverejnený zápis z pravidelného stretnutia Architecture Review Board, ktoré sa konalo dňa 10.01.2023. Zápis zo stretnutia ARB – ARCHITECTURE REVIEW BOARD Stretnutie Architecture Review Board Dátum stretnutia 10.01.2023 Miesto stretnutia MS Teams Vypracoval Anton Svetlošák ÚČASTNÍCI Prítomní: anton.svetlosak@mirri.gov.sk vladimir.kovac@mirri.gov.sk marian.nagy@mirri.gov.sk Miroslav.liska@mirri.gov.sk Daniel.mikulka@mirri.gov.sk Viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk peter.stavny@slovenskoit.sk radovan.kulin@slovenskoit.sk viliam.tokarcik@slovenskoit.sk peter.zovak@nases.gov.sk stefan.szilva@nases.gov.sk lenka.mitakova@nases.gov.sk Program stretnutia :...