Kategória: Novinky

Webové sídlo architektúry verejnej správy, ktoré zoskupuje všetky relevantné podklady a materiály o architektúre verejnej správy bolo oficiálne spustené dňa 00.00.0000.