Kategória: Novinky

Dňa 02.11.2022 boli zverejnené prvé pohľady na architektúru verejnej správy, ktoré sú dostupné na podstránke: Pohľady na architektúru. Obsah tejto podstránky sa bude postupne rozširovať a v zverejňovaní zdieľateľných informácii budeme pokračovať.

Dňa 29.10.2022 prebehla migrácia serverovej časti architektonického repozitáru. Serverová časť, platforma Horizzon, sa odteraz nachádza na adrese https://avssr.horizzon.cloud/. Stará adresa https://eaws.vicepremier.gov.sk/ je už nedostupná, nakoľko bola pôvodná serverová časť po migrácii vypnutá. Ukážka funkcionality platformy Horizzon je k dispozícii na odkaze: Školenia – Architektúra verejnej správy.

Dňa 10.10.2022 bol zverejnený záznam stretnutia, ktorého účelom bolo predstavenie funkcionality Horizzon – architektonického repozitáru VS SR, na webovom sídle architektúry, v časti Školenia.

Webové sídlo architektúry verejnej správy, ktoré zoskupuje všetky relevantné podklady a materiály o architektúre verejnej správy bolo oficiálne spustené dňa 01.10.2022.