Kategória: Novinky

Dňa 18.12.2023 boli zverejnené nové termíny na školenia Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre architektov (príprava na cert. skúšku Foundation a Practitioner) a Školenie architektonického repozitáru.

Od dňa 19.10.2023 prebieha individuálna aktualizácia architektonického repozitára (aplikácia Eneterprise Studio), ktorú si zabezpečuje každý používateľ samostatne. Od tohto dňa už nie je povolené pracovať s verziou Enterprise Studio inou ako je nová verzia po aktualizácii. Nová verzia po aktualizácii je: Enterprise Studio v4 (release 31.07.2023). Ak máte otázky v súvislosti s aktualizáciou, kontaktujte správcu...

Dňa 14.04.2023 bol zverejnený video záznam zo školenia modelovacieho jazyku Archimate pre čitateľov. Tento video záznam nie je verejne dostupný. Prístup bude dočasne poskytnutý záujemcom z verejnej správy na požiadanie. Požiadať o prístup môžu emailom na adresu sprava_EA@mirri.gov.sk.

Dňa 13.03.2023 boli zverejnené termíny na obe úrovne školení modelovacieho jazyku ArchiMate (Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre čitateľov a Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre architektov)

Dňa 11.01.2023 boli zverejnené pohľady na strategické princípy, ciele a motivátory architektúry verejnej správy, ktoré sú dostupné na podstránke: Architektonický rámec verejnej správy SR.

Dňa 09.01.2023 boli zverejnené pohľady na centrálne projekty MIRRI SR, ktoré sú dostupné na podstránke: Centrálne projekty MIRRI SR.

Dňa 02.11.2022 boli zverejnené prvé pohľady na architektúru verejnej správy, ktoré sú dostupné na podstránke: Pohľady na architektúru. Obsah tejto podstránky sa bude postupne rozširovať a v zverejňovaní zdieľateľných informácii budeme pokračovať.

Dňa 29.10.2022 prebehla migrácia serverovej časti architektonického repozitáru. Serverová časť, platforma Horizzon, sa odteraz nachádza na adrese https://avssr.horizzon.cloud/. Stará adresa https://eaws.vicepremier.gov.sk/ je už nedostupná, nakoľko bola pôvodná serverová časť po migrácii vypnutá. Ukážka funkcionality platformy Horizzon je k dispozícii na odkaze: Školenia – Architektúra verejnej správy.

Dňa 10.10.2022 bol zverejnený záznam stretnutia, ktorého účelom bolo predstavenie funkcionality Horizzon – architektonického repozitáru VS SR, na webovom sídle architektúry, v časti Školenia.

Webové sídlo architektúry verejnej správy, ktoré zoskupuje všetky relevantné podklady a materiály o architektúre verejnej správy bolo oficiálne spustené dňa 01.10.2022.