Aktualita

Architektonický rámec

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

základná štruktúra alebo súbor štruktúr, ktoré budú použité na rozvoj širokej škály rôznych architektúr

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022