Aktualita

Architektúra orgánu riadenia

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

reprezentuje architektúru konkrétneho orgánu riadenia, pričom môže zahŕňať aj strategickú architektúru orgánu riadenia a referenčnú architektúru orgánu riadenia pre potreby správy a riadenia architektúry daného orgánu riadenia

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022