Aktualita

Architektúra riešení

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

predstavuje architektúru s vysokou úrovňou detailu reprezentujúc jeden projekt, architektúra riešení je súčasťou architektúry orgánu riadenia, v jednej architektúre orgánu riadenia je spravidla viacero architektúr riešení

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022