Aktualita

Architektúra verejnej správy

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

proces pretavenia biznis vízie a stratégie do efektívnej zmeny organizácie vytváraním, komunikáciou a zlepšovaním kľúčových princípov a modelov, ktoré opisujú budúci stav organizácie a umožňujú jeho vývoj

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022