Aktualita

Centrálna architektúra

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

zoskupuje strategickú a referenčnú architektúru

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022