Aktualita

Cieľový stav

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

popisuje situáciu v definovanom kontexte a rozsahu, ktorej dosiahnutie je primárnym cieľom

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022