Aktualita

Koncept

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

sústava základných pojmov a spôsobov nazerania na skúmanú oblasť, v tomto prípade sú to objekt alebo vzťah

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022