Aktualita

Metamodel

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

ohraničenie konceptov, ktoré možno použiť v danom kontexte. Poznáme metamodel štandardu, ktorý ohraničuje koncepty použiteľné v tomto štandarde alebo metamodel pohľadu alebo diagramu, ktorý ohraničuje koncepty použiteľné v tomto pohľade alebo diagrame

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022