Aktualita

Model

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

kolekcia konceptov a pohľadov alebo diagramov v nejakom kontexte

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022