Aktualita

Modelový balík

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

zoskupenie modelov, ktoré sú uložené v Architektonickom repozitári

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022