Aktualita

Objekt

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

grafický prvok reprezentujúci nejaký fyzický alebo abstraktný prvok reality v digitálnej podobe

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022