Aktualita

Obmedzenie

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

externe uložené obmedzenie na systém, jeho návrh alebo implementácia alebo na proces používaný na vývoj alebo úpravu systému

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022