Aktualita

Organizácia

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

verejná správa Slovenskej republiky, teda všetky orgány verejnej moci

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022