Aktualita

Plateau

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

relatívne stabilný stav architektúry, ktorý existuje v nejakom časovom období

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022