Aktualita

Podmienka

Publikované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

merateľný kvalitatívny alebo kvantitatívny atribút, ktorý je stanovený pre požiadavku a ktorý označuje okolnosti alebo udalosť, za ktorých požiadavka platí

« Návrat do Slovníka pojmov

Publikované 2 augusta, 2022