Aktualita

Pohľad

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

výkres znázorňujúci vzhľad, štruktúru alebo fungovanie niečoho v štandarde ArchiMate pozostávajúci z konceptov

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022