Aktualita

Požiadavka

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

výrok popisujúci nejakú potrebu s asociovanými podmienkami a obmedzeniami

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022