Aktualita

Referenčná architektúra

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

zoskupuje rôzne referenčné architektonické materiály a podklady, ktoré sa opakovanie používajú pri špecifických opakujúcich sa aktivitách pre organizáciu ako celok

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022