Aktualita

Štandard

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

vzor alebo model, ktorý je všeobecne akceptovaný

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022