Aktualita

Strategická architektúra

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

zameriava sa na definíciu vysokoúrovňových cieľov, vízie a strategického smerovania organizácie ako celku

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022