Aktualita

Súčasný stav

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

popisuje aktuálnu situáciu v definovanom kontexte a rozsahu

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022