Aktualita

Vzťah

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

grafický prvok reprezentujúci súvislosť práve dvoch objektov

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022