Aktualita

Zainteresovaný

Aktualizované 2 augusta, 2022

Obsah
« Back to Glossary Index

osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy záujem v danom kontexte

« Návrat do Slovníka pojmov

Aktualizované 2 augusta, 2022