Kontakty 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pribinova 25,
811 09 Bratislava
IČO: 50349287
web sídlo: www.mirri.gov.sk
mapa úradu: mapa

Oddelenie biznis, aplikačnej a technologickej architektúry
Sekcia informačných technológií verejnej správy 

Pribinova 25,
811 09 Bratislava

web sídlo: www.architektura.statneit.sk
email: sprava_EA@mirri.gov.sk