Referenčná architektúra

Pracovná verzia dokumentu Referenčná architektúra VS, ver. 0.7 z 10.5.2023.

Dokument je pripravovaný v pracovnej skupine pre strategické priority Strategická architektúra. V prípade, že máte záujem dokument pripomienkovať, kontaktujte zástupcu vašej organizácie v pracovnej skupine Strategická architektúra, ktorý má prístup k verzii dokumentu sprístupneného na pripomienkovanie. Prípadne kontaktuje sprava_EA@mirri.gov.sk.