Školenie architektonického rámca

Registrácia

Registrácia na školenie je možná prostredníctvom odoslania správy obsahujúcej emailové adresy účastníkov, názov školenia a termín vedúcim pracovníkom oddelenia, pod ktoré účastníci spadajú. Správu je potrebné odoslať na: sprava_EA@mirri.gov.sk.

Parametre

  • Cena: zadarmo
  • Miesto: online
  • Trvanie: 5h

Termíny školení

Názov školenia Dátum konania Cena
Školenie architektonického rámca 00.00.0000 zadarmo pre zamestnancov VS SR

Popis školenia

Cieľom tohto školenia je podať účastníkom vysvetlenie nosného dokumentu architektúry verejnej správy, Architektonického rámca verejnej správy Slovenskej republiky, ktorý vychádza zo štandardu TOGAF a prispôsobuje ho potrebám verejnej správy Slovenskej republiky. Školenie ponúka vysvetlenie základných komponentov rámca, ktorými sú:

Súčasťou školenia sú praktické ukážky z architektúr verejnej správy.