Školenie architektonického repozitáru

Registrácia

Registrácia na školenie je možná prostredníctvom odoslania správy obsahujúcej emailové adresy účastníkov, názov školenia a termín vedúcim pracovníkom oddelenia, pod ktoré účastníci spadajú. Správu je potrebné odoslať na: sprava_EA@mirri.gov.sk.

Parametre

  • Cena: zadarmo
  • Miesto: online
  • Trvanie: 8h

Termíny školení

Názov školenia Dátum konania Cena
Školenie architektonického repozitáru 13.04.2023 zadarmo pre zamestnancov VS SR
Školenie architektonického repozitáru 08.06.2023 zadarmo pre zamestnancov VS SR
Školenie architektonického repozitáru 17.08.2023 zadarmo pre zamestnancov VS SR

Popis školenia

Cieľom tohto školenia je poskytnúť účastníkom informácie a podklady pre zvládnutie základnej práce s architektonickým repozitárom, ktorým je v súčasnosti sada produktov od spoločnosti Bizzdesign. Táto sada pozostáva z dvoch samostatných aplikácií:

Bizzdesign spravuje online dokumentáciu k svojim produktom, ktorá obsahuje podrobný popis kompletnej funkcionality. V rámci tohto školenia sa účastníci naučia základy práce s modelovacím prostredím Enterprise Studio a webovou aplikáciou Horizzon Server. Súčasťou školenia je:

Témy a funkcionalitu, ktoré nie sú súčasťou tohto školenia, je možné školiť v separátnom školení, ktoré je nutné dohodnúť si s poskytovateľom školení cez email sprava_EA@mirri.gov.sk.