Školenie architektonického repozitáru

Registrácia

Registrácia na školenie je možná prostredníctvom odoslania správy obsahujúcej emailové adresy účastníkov, názov školenia a termín vedúcim pracovníkom oddelenia, pod ktoré účastníci spadajú. Správu je potrebné odoslať na: sprava_EA@mirri.gov.sk.

Parametre

  • Cena: zadarmo
  • Miesto: online
  • Trvanie: 8h

Termíny školení

Názov školenia Dátum konania Cena
Školenie architektonického repozitáru 12.10.2023 zadarmo pre zamestnancov VS SR

Popis školenia

Cieľom tohto školenia je poskytnúť účastníkom informácie a podklady pre zvládnutie základnej práce s architektonickým repozitárom, ktorým je v súčasnosti sada produktov od spoločnosti Bizzdesign. Táto sada pozostáva z dvoch samostatných aplikácií:

Bizzdesign spravuje online dokumentáciu k svojim produktom, ktorá obsahuje podrobný popis kompletnej funkcionality. V rámci tohto školenia sa účastníci naučia základy práce s modelovacím prostredím Enterprise Studio a webovou aplikáciou Horizzon Server. Súčasťou školenia je:

Témy a funkcionalitu, ktoré nie sú súčasťou tohto školenia, je možné školiť v separátnom školení, ktoré je nutné dohodnúť si s poskytovateľom školení cez email sprava_EA@mirri.gov.sk.