Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre architektov

Registrácia

Registrácia na školenie je možná prostredníctvom odoslania správy obsahujúcej emailové adresy účastníkov, názov školenia a termín vedúcim pracovníkom oddelenia, pod ktoré účastníci spadajú. Správu je potrebné odoslať na: sprava_EA@mirri.gov.sk.

Parametre

  • Cena: zadarmo
  • Miesto: online
  • Trvanie: 8h

Termíny školení

Názov školenia Dátum konania Cena
Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre architektov 00.00.0000 zadarmo pre zamestnancov VS SR

Popis školenia

Cieľom tohto školenia je vysvetliť základy modelovacieho jazyka ArchiMate v rozsahu, ktorý je aktuálne používaný vo verejnej správe Slovenskej republiky. Súčasťou školenia je aj pohľad na štruktúru jazyka, vysvetlenie jednotlivých konceptov a metamodelov. Účastník školenia by mal byť po jeho absolvovaní schopný vytvárať architektúry verejnej správy modelovaním v jazyku ArchiMate.