Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre čitateľov

K dispozícii je aj video záznam z už realizovaného školenia. Tento video záznam bude dočasne (počas obdobia 2 týždňov od sprístupnenia) sprístupnený zamestnancom VS SR na vyžiadanie. Požiadať o prístup k tomuto záznamu môžete cez email na adresu sprava_EA@mirri.gov.sk.

Registrácia

Registrácia na školenie je možná prostredníctvom odoslania správy obsahujúcej emailové adresy účastníkov, názov školenia a termín vedúcim pracovníkom oddelenia, pod ktoré účastníci spadajú. Správu je potrebné odoslať na: sprava_EA@mirri.gov.sk.

Parametre

  • Cena: zadarmo
  • Miesto: online
  • Trvanie: 3h

Termíny školení

Názov školenia Dátum konania Cena
Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre čitateľov 24.08.2023 zadarmo pre zamestnancov VS SR

Popis školenia

Cieľom tohto školenia je vysvetliť základy modelovacieho jazyka ArchiMate v rozsahu, ktorý je aktuálne používaný vo verejnej správe Slovenskej republiky. Školenie je zamerané na účastníkov, ktorí potrebujú poznať význam jednotlivých konceptov (elementov a vzťahov). Po absolvovaní školenia by mal byť účastník schopný čítať a chápať pohľad na architektúry verejnej správy vytvorené v jazyku ArchiMate.