Školenie modelovacieho jazyka ArchiMate – pre čitateľov

K dispozícii je video záznam z už realizovaného školenia. Tento video záznam bude dočasne (počas obdobia 2 týždňov od sprístupnenia) sprístupnený zamestnancom VS SR na vyžiadanie. Požiadať o prístup k tomuto záznamu môžete cez email na adresu sprava_EA@mirri.gov.sk.

Popis školenia

Cieľom tohto školenia je vysvetliť základy modelovacieho jazyka ArchiMate v rozsahu, ktorý je aktuálne používaný vo verejnej správe Slovenskej republiky. Školenie je zamerané na účastníkov, ktorí potrebujú poznať význam jednotlivých konceptov (elementov a vzťahov). Po absolvovaní školenia by mal byť účastník schopný čítať a chápať pohľad na architektúry verejnej správy vytvorené v jazyku ArchiMate.