Slovník pojmov

Slovník pojmov je jedným zo 6 základných komponentov Architektonického rámca verejnej správy Slovenskej republiky. Pri vytváraní a správe akejkoľvek architektúry verejnej správy je nevyhnutné dodržiavať zavedenú terminológiu.