Úvod

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánom vedenia v rámci architektúry verejnej správy. Účelom tohto sídla je zoskupiť všetky relevantné informácie a podklady z oblasti architektúry verejnej správy na jednom mieste.

Na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je zodpovedným oddelením za architektúru, a teda aj orgánom vedenia, Oddelenie biznis a aplikačnej architektúry.

Na tomto webovom sídle nájdete všetky potrebné informácie o architektúre verejnej správy.